Digitální inkluze, 
projekt Česko.Digital

Profily digitálně vyloučených a ohrožených vznikly na základě výzkumu organizace Česko.Digital v rámci projektu Digitální inkluze. Tento projekt se zabývá otázkou jak zlepšit digitální kompetence lidí s nízkou digitální gramotností, kteří se zároveň potýkají s dalšími formami společenského vyloučení.

ilustrace mapy ČR s ikonami měření, přemýšlení a online komunikace

Výzkum v číslech

Pro náš projekt jsme zvolili výsek z celkových 3 milionů obyvatel ČR, kterých se kombinace nějaké formy společenského vyloučení a nízké digitální gramotnosti týká. Zabýváme se dětmi z vyloučených lokalit, socioekonomicky znevýhodněnými lidmi (včetně romských komunit) a seniory.

794 posbíraných dotazníků

Dotazníky jsme sbírali elektronicky i papírově za pomoci sociálních pracovníků.

61 rozhovorů

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi jsme provedli desítky hloubkových rozhovorů.

30+ zapojených neziskovek

Zapojili jsme přes 30 nestátních neziskových organizací, které poskytují sociální služby.

15+ zapojených dobrovolníků

Na výzkumu pracoval tým expertních dobrovolníků z komunity Česko.Digital.

5 digitálních oblastí

Digitální kompetence jsme mapovali podle evropského modelu DigiComp 2.2.

7+1 digitálních profilů

Sestavili jsme sedm digitálních profilů a jednu sondu za pomoci digitální etnografie.

Geografické rozložení respondentů na mapě ČR, s rozložením respondentů napříč ČR a vyšší koncentrací na severozápadě. Více v popisku.

Podařilo se nám získat data napříč Českou republikou. Největší koncentrace respondentů v rámci všech zkoumaných skupin pochází z Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Místa s méně jak 5 odpověďmi jsou označena tečkou.

Jak vznikaly profily digitálně vyloučených a ohrožených

Výzkum probíhal od května do července 2023

03/2023

Zmapovali jsme data o této problematice v ČR.

04/2023

Zdokumentovali jsme zkušenosti neziskových organizací s cílovými skupinami.

05–07/2023

Provedli jsme vlastní výzkum za pomoci neziskových organizací.

08–09/2023

Zpracovali a zveřejnili jsme výsledky výzkumu na tiskové konferenci Mít chytrý mobil nestačí.

11/2023

Získané informace o digitálním vyloučení jsme publikovali na této microsite.

A co dál?

Pokračujeme v hledání cest jak digitální vyloučení snižovat.

Sdílené a kritické problémy digitálně vyloučených a ohrožených

Napříč všemi zkoumanými skupinami vnímáme trojici problémů, které nevyřešíme sami. Naopak, bylo by vhodné řešit je systematicky a spoluprací různých úrovní subjektů veřejné správy a neziskového sektoru.

žena za monitorem počítače, drží se rukou strany hlavy a přemýšlí

Komunikace se státem a dalšími institucemi

Digitálně vyloučení a ohrožení lidé často nechtějí komunikovat se státem a navazujícími institucemi online. Nevěří, že někdo bude jejich problém skutečně řešit. Mají také obavu, co všechno se s poskytnutými informacemi následně stane. Tato nedůvěra mimo jiné vychází z nepochopení digitálních postupů a předešlých negativních zkušeností.

Doporučení: Zkvalitňovat digitální služby státu a při jejich návrhu zohledňovat i realitu lidí na okraji společnosti.

dva muži konverzují; jeden vysvětluje druhému, který si píše poznámky

Digitální kompetence pomáhajících profesí

Nízkou digitální gramotnost často nemají jenom zkoumané cílové skupiny. O mnoho lépe na tom často nejsou ani pracovníci sociálních služeb, pobytových zařízení a další pomáhající profese, se kterými dotazovaní přicházejí do kontaktu. Dobrou praxi se tak nemají od koho učit.

Doporučení: Systematicky rozvíjet pracovníky v tzv. pomáhajících profesích v oblasti digitálních kompetencí.

řada osob s počítačem na klíně, se zaostřením na ženu, která se dívá do počítače a přemýšlí

Digitální podvody

Digitální podvody cílí na lidi s nízkou digitální gramotností. Ti je neumí rozeznat ani jim účinně čelit. Nízká digitální gramotnost navíc často souvisí s nízkou gramotností finanční a mediální. Tyto cílové skupiny jsou tak obzvláště zranitelné.

Doporučení: Při rozvoji mediální a finanční gramotnosti věnovat zvýšenou pozornost i gramotnosti digitální.

Digitální profily jako nástroj

Doufáme, že vytvořené profily budou hodnotným zdrojem informací pro tvorbu služeb, jejichž cílem je zvyšovat digitální gramotnost. Předpokládáme, že by z nich mohly těžit neziskové organizace, státní správa i nezávislé designérské týmy. Zároveň profily mohou posloužit sociálním a terénním pracovníkům, a to k lepšímu pochopení digitálních potřeb jejich klientů.

Další možnosti využití: psaní žádostí o dotace (granty), příprava kurzů a dalšího vzdělávání, vývoj digitálních služeb komerčních společností atd.

Přejít na digitální profily
ilustrace mapy ČR s podbarvenými profilovými obrázky několika představitelů digitálních profilů

Inspirovaly vás digitální profily? Potřebujete znát detaily? Ozvěte se nám!

Na fóru Diskutuj.Digital se můžete spojit s týmem Digitální inkluze a dát nám na naši práci zpětnou vazbu. Pokud chcete pomáhat a máte nápad nebo realizační tým, své další kroky můžete konzultovat s naší expertní komunitou tamtéž.

Diskutuj.Digital